994979_356279167841269_913494844_nOp donderdag 19 juni werd er in het Politiek Café gesproken over werkloze jongeren, flexibele en vaste contracten en mogelijke oplossingen voor armoede en werkloosheid.

Jeugdwerkloosheid

Semih Eski (bestuurslid CNV Jongeren) vertelt dat de jeugdwerkloosheid in Nederland momenteel 16% van de beroepsbevolking bedraagt. ‘Waarschijnlijk ligt het echte percentage nog hoger’, zegt een bezoeker van het Politiek Café, ‘omdat flexwerkers geregistreerd staan als werkzaam, maar eigenlijk weinig inkomen en zekerheid hebben.’ Ervaringsdeskundige Lyza Joeloemsingh vertelt hoe zij een jaar lang tevergeefs netwerkborrels afstruinde en solliciteerde. Door een journalistieke stage weet zij dat haar hart ligt bij het schrijven, maar als ‘creatieveling’ is het voor haar lastig een vast contract te krijgen.

Actief blijven en ervaring opdoen

Eski pleit ervoor dat jongeren ook tijdens hun zoektocht naar werk actief blijven. Een financiële stimulans kan daarbij helpen, zoals de leerwerkcheque van Jane Kuldipsingh (Haagse ambassadrice jeugdwerkloosheid). ‘Hierbij biedt een bedrijf een gemotiveerde jongere gedurende zes maanden een leerwerkstage aan in ruil voor een vergoeding van de gemeente’, legt Kuldipsingh uit. ‘Het bedrijf krijgt zo een goedkope arbeidskracht en de jongere doet waardevolle werkervaring op.’

Nadine van der Wal doet iets soortgelijks met haar initiatief Try Before You Get The Job. Daarmee brengt ze jong talent  in contact brengt met kleine, startende bedrijfjes die evenementen en festivals organiseren. De grote hoeveelheid start-ups geeft volgens Van der Wal aan dat veel jongeren geen andere weg vinden in de huidige arbeidsmarkt. Haar platform geeft jongeren een kans om hun talenten te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen. Maar helaas kan zij ze ook geen zekerheid bieden.

Flexibele versus vaste contracten

3_column

Jongeren zijn momenteel niet de enige die moeilijk een vast contract krijgen. Gijs van Dijk (werknemersorganisatie FNV) ziet dat de arbeidsmarkt steeds meer verdeeld raakt. ‘Er vallen noodgedwongen ontslagen, vervolgens worden deze mensen weer aangenomen tegen een flexibel contract, waarbij ze niet meer verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen meer opbouwen. Deze groep zien we niet terug in de officiële werkloosheidscijfers, maar zij hebben het wel moeilijk.’ Van Dijk pleit voor gelijkere rechten voor vaste en flexibele werknemers.

Volgens Ton Schoenmaeckers (van werkgeversorganisatie VNO-NCW) is flexibele arbeid juist een oplossing voor werkloosheid, omdat de markt vraag en aanbod dan zo goed mogelijk op elkaar afstemt. ‘Natuurlijk moet daarbij wel gekeken worden naar de kwaliteiten van het individu. Ik heb een hekel aan de zogenoemde ‘telraameconomie’,  niet iedere werkzoekende is geschikt voor een bepaalde arbeidsplaats.’

 

https://www.prodemos.nl/nieuws/onzichtbare-werkloosheid-jongeren-en-flexwerkers/

Advertenties