Voor iedereen die het lastig vindt om buitenlandse namen uit te spreken volgt hier een korte instructie. Listen carefully, I shall only say this once. Google translate vertaalt én spreekt de namen redelijk goed uit en is voor de meeste namen van toepassing.

Als je exotische namen met meer dan twee lettergrepen ziet, raak dan niet in paniek. (De langste Nederlandse naam bevat toevallig uit 51 tekens).
Vraag collega’s, vrienden of kennissen of zij weten hoe je de naam moet uitspreken. Bedenk dan ook de naam op te hakken zoals we dat in groep 1 leren.

Kuldipsingh, kul-dip-singh; fonetisch koeldiepsieng
Oemedali, oe-med-a-li; Fonetisch oemetalie

Na een eerste schooldag op de middelbare school kwam mijn zoon met het verhaal over de presentielijst. De leraar riep per leerling de naam tot dat hij aan de beurt was:

Karin van der Zande? Ja!
Raymond Paardekooper? Present!
Quintin Kkkul…kulpids? uhmmm Quintin? Quintin is ook goed, meester!

Ik heb bewust gekozen mijn kinderen een westerse naam te geven. De tweede naam zijn van zijn grootvaders en tja die achternaam kreeg tie van zijn vader en diens vader en diens grootvader. Daar verander je niets aan.

Laten we ná al die jaren dat we in een multiculti samenleving op zijn minst ons best doen om de namen zo correct mogelijk uit te spreken. Want als het lukt om namen als Kromodiwojo, Moszkowicz in een adem in een keer goed uit te spreken, moet dit ook lukken. Het is een eer als mijn naam goed uitgesproken wordt. Dit geldt overigens ook voor allochtonen onderling. Integratie komt van twee kanten, Maaike Boer! 

Eureka! De oplossing voor het goed uitspreken van Hindoestaanse voor- en achternamen!

  1. Ga naar Google translate 
  2. Vul in het linkervak de voor-/ en achternaam
  3. Vertaal van het Nederlands of Engels naar Hindi
  4. Druk vervolgens op de speaker voor de juiste uitspraak!
  5. Et voila! bijvoorbeeld Jagmohansingh
  6. Probeer het gerust. Ik vermoed dat het ook zo werkt met andere exotische namen.
    nieuwe-afbeelding-39

Met de hartelijke groeten,

Jane met die moeilijke achternaam:)

Advertenties